ДРУГО ПОЗИВНО ПИСМО

Учесницима научно-стручног скупа поводом 95-тогодишњице оснивања Новосадске секције  Југословенског новинарског удружења

Обавештавамо Вас, у складу са раније достављеним позивом и накнадним усменим најавама, да ће скуп отпочети са радом у
           суботу, 9. децембра 2017. у 10.00 сати у Матици српској  у Новом Саду – Матице српске 1/I.

Такође, практични разлози и заузетост учесника, али и  повелик одзив заинтересованих аутора условили су нас да донекле променимо најављену сатницу, као и распоред и рокове за најаву и предају радова.

Предвиђено је да сваки аутор у десетоминутном излагању изнесе основне поставке и закључак свог рада, а да приређивачу непосредно пред почетак скупа 9. децембра преда или одмах потом достави предходно написани материјал опремљен графичким прилозима и фотографијама који ће у пуном обиму бити објављен у зборнику.

НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП ПОСВЕЋЕН 95-ТОГОДИШЊИЦИ ОСНИВАЊА И ДЕЛОВАЊА НОВОСАДСКЕ СЕКЦИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ НОВИНАРСКОГ УДРУЖЕЊА 1921/22 – 1941

 МАТИЦА СРПСКА – Нови Сад, 9. децембар 2017. у 10.00 сати


УЧЕСНИЦИ према редоследу пријава:

др Драго Његован
О раду и деловању Новосадске секције Југословенског новинарског удружења

Зоран Вељановић, виши архивиста-историчар:
Друштво новинара, књижевника и уметника у Суботици и Јосо Шокчић кроз архивску грађу

проф. др Слободан Бјелица, Филозофски факултет у Новом Саду:
Политичка (не)некоректност војвођанске штампе двадесетих година двадесетог века

проф. др Владимир Баровић, Филозофски факултет у Новом Саду:
Јован Храниловић – велики етичар и хуманиста новосадске журналистике са почетка 20. века

ма Соња Поткозарац, професор српске књижевности и jезика:
Структурални приказ животописа Јована Храниловића – утемељивача  Новосадске секције Југословенског новинарског удружења

 проф. Невенка Башић Палковић, кустос библиотекар
Буњевачки новинари и уредници листова југословенске оријентације у међуратном периоду

др Мара Шовљаков:
Милица Милетић Томић

Боривој Миросављевић, новинар, публициста, мајстор уметничке фотографије:
Душан Шијачки – примена фотографије у новинама и појава првих таблоида у српској штампи

др  Александар Хорват, Музеј Војводине:
Антибеоградски и антисрбијански дискурси у војвођанској штампи за време Југословенске краљевине: узроци и последице

УЧЕСНИЦИ према редоследу пријава:                                                                                                           | 2.


Војислав Мартинов, кустос Музеја Војводине:
Деловање Триве Милитара у цензури војвођанске штампе до 1941.

Димитрије Михајловић, проф. историје:
Дискурс победника: српака штампа у Војводини од 1918. до 1920.

Милош Лекић, кустос:
Штампа Демократске странке у Војводини и парламентарни избори у Краљевини СХС (1920-1927)

Илија Петровић, публициста:
Случај – „Нова пошта“ 1941-1944

Дарко Париповић, проф. историје, сремскокарловачка Ризница СПЦ:
Васа Стајић – Друштво „Змај“ и Новосадска секција ЈНУ

Владимир Спремо, Петар Јаћимовић, Удружење „Ћирилица“:
Борба против ћирилице

проф. др Слободан Константиновић
Различитост политичких и идеолошких дискурса у међуратној русинској штампи

др Филип Крчмар, Историјски архив Зрењанин:
Немачка штампа у Војводини 1918-1941

Младен Булут, новинар
О конгресима новинара Србије и Југославије – стање и међусобни односи ондашњих новинарских удружења

 Петар Ђурђев, Историјски архив Новог Сада
Димитрије Мита Клицин и Новосадска секција ЈНУ

 ма Ненад Станојевић, сарадник Летописа МС
Летопис и остала издања Матице Српске

 проф. др Ференц Немет
Специфичности мађарске штампе у Војводини између два рата

 проф. др Јармила Ходолич
О штампи на словачком језику

 академик Коста Рошу
Штампа на румунском језику

 Петар Ђурђев, историчар
Архивска грађа о Новосадској секцији ЈНУ


СТАЛНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

Агенцијама, редакцијама листова и часописа, радија и телевизије, интернет порталима и осталим заинтересованим организацијама и удружењима, као и установама и појединцима за предлагање кандидата за:

1.ЈЕДНОГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЕЛИЈА НОВИНАРСКА ОСТВАРЕЊА ЧЛАНОВА ДНВ У ПРЕДХОДНОЈ ГОДИНИ:
Светозар Милетић – за животно дело,
Јаша Томић – за целокупно једногодишње стваралаштво,
Димитрије Фрушић - за серију натписа-емисија или уређивачки рад,
др Петар Дрезгић – за најбољи новинарски приказ о пољопривреди, животу и раду на селу,
Споменицу Душан Шијачки – за запажена фоторепортерска остварења,

Стални конкурс је, од када су 2000. године награде установљене, отворен до 15. фебруара у текућој календарској години, а посебно образовани жири одлучиће о добитницима којима ће признања бити уручена на свечаности поводом ДАНА НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ.

2. ЗЛАТНО ПЕРО
Највеће и најпрестижније новинарско признање које ДНВ од 2010, као међународну награду, традиционално додељује доказаним дугогодишњим успешним новинским ствараоцима у земљи и окружењу без обзира којем новинарском удружењу припадају. На основу одлуке посебно образоване комисије Управног одбора ДНВ, уручују се одабраним добитницима приликом обележавања дана када је 1945. обновљен рад овдашње најстарије новинарске организације.
Стални конкурс је отворен до 15. маја у текућој календарској години.

3. ПОВЕЉУ „ОРФЕЛИН“
Oсведоченим пријатељима и дародавцима за помоћ и подршку програмским активностима ДНВ-a.

4.За ДРЖАВНА ОДЛИКОВАЊА, ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА и друга ПРИЗНАЊА ДНВ
Предлози са подробним образложењима за добитнике награда и осталих признања достављају се благовремено на адресу ДНВ – 21000 Нови Сад, Војвођанских бригада 17/III према назначеним роковима или условима које за остале награде посебно прописују органи, установе и организације, као и УО ДНВ.